شما چه ماهی ای هستید؟

این یه تست علمی روانشناسیه که شامل ۱۸ سواله و شما می تونید با جواب دادن به این سوال ها هم تیپ شخصیتی خودتون و هم نزدیک ترین ماهی به شخصیتتون رو مشخص کنید. اگه در انتخاب گزینه ها تردید دارید اونی رو که به واقعیت نزدیک تره انتخاب کنید.

خـــــــــــــانـــــــــــه آبـــــــــــزیـــــــــــان