آب دریا

نویسنده: رندی هولمس
مترجم: مهندس پژمان اسلامی


آب دریا

بررسی عناصر، یون ها و ترکیبات شیمیایی و رفتار آنها در آب دریا

آب دریا در حقیقت یک ترکیب بسیار پیچیده از انواع مختلفی از مواد ارگانیک و غیر ارگانیک شیمیایی است. برخی از این پارامتر ها به شکل گسترده توسط علاقه مندان به آکواریوم های آب شور بخصوص آکواریوم های مرجانی استفاده می شوند و به برخی از پارامتر ها کمتر توجه می شود. بدون داشتن یک دانش عملی مناسب از شرایط آب طبیعی دریا بسختی می توان در رابطه با مشکلات یک آکواریوم مرجانی صحبت کرد و یا مواد و روش های مناسب را برای کنترل این شرایط در آکواریوم استفاده کرد.

در این مقاله تلاش می شود درک بهتری از شرایط آب با ارائه جدول ها به آکواریوم داران داده شود. در حقیقت با داشتن دانش بهتر در خصوص رفتار آب شور در آکواریوم امکان کنترل بهتر شرایط وجود خواهد داشت.


فهرست مطالب

ماهیت آب

یک ملکول آب از پیوند دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن H2O تشکیل شده است. بخش اعظم حجم آب دریا یعنی در حدود ۹۶.۵ درصد آن را ملکول آب خالص تشکیل می دهد. هر ۳۷۸ لیتر از آب آکواریوم شما در حدود ۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ملکول آب تشکیل شده است. یکی از مهمترین خواص آب مایع بودن آن در دمای معمول (دمای اتاق) است که تنها بخش کمی از آن در حالت بخار یافت می شود. بیشتر ملکول های هم وزن و اندازه ملکول آب مثل اکسیژن O2، نیتروژن N2 و آمونیاک NH3 در دمای اتاق تنها در حالت گازی خود دیده می شوند. دلیل این موضوع وجود پیوند شیمیایی بسیار قوی است که مابین اتم های هیدروژن و اکسیژن دو ملکول مجاور برقرار می گردد که به آن پیوند هیدروژنی گفته می شود. این پیوند ها به صورت دائم در حال شکسته شدن و تشکیل شدن هستند و باعث می شوند که آب در دمای اتاق در حالت مایع باقی بماند و به سادگی تبخیر نشود.

در حقیقت خاصیت دو قطبی ملکول های آب می تواند جاذبه قوی را بین این ملکول ها و ملکول های بار دار عناصر و مواد مختلف ایجاد نماید. که احاطه شدن یک یون توسط ملکول های آب می تواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد. برای مثال یون کلسیم دو بار مثبت ++Ca به راحتی توسط اکسیژن های ملکول آب که دارای بار منفی است احاطه می شود و این موضوع باعث ایجاد خاصیت حلالیت در آب می شود و تاثیر بسیار زیادی بر روی خواص مختلف آب خواهد داشت.


پارامتر های فیزیکی آب

شوری

آب شور دارای چگالی بالاتری نسبت به آب شیرین است و حتی آب دریا چگالی بیشتری نسبت به محلول آب نمک با غلظت مشابه دارد. میزان شوری Salinity در آب دریا در حدود ۳۵ ppt می باشد که به این معنی است که در حدود ۱.۰۲۶ چگال تر از آب شیرین است که در نتیجه می توانیم بگوییم دارای وزن مخصوص Specific Gravity ۱.۰۲۶ می باشد. همین ویژگی است که به ما در اندازه گیری میزان شوری از طریق دستگاه های مختلف هیدرومتریک (چگالی سنج های عقربه ای و یا شناور) کمک می کند.

آب شور می تواند بر روی نور(زمانی که از آب رد می شود) هم تاثیر داشته باشد که این تاثیر بیشتر از تاثیرات آب شیرین بر روی نور است. این تاثیر به دلیل برگشت نور توسط ملکول های حل شده در آب به وجود می آید که نوع و میزان آنها نسبت به آب شیرین بسیار بیشتر است. ضریب برگشت نور در آب شیرین در حدود ۱.۳۳۳۰۰ است در حالی که این میزان در آب دریا با شوری ۳۵ ppt در حدود ۱.۳۳۹۴۰ می باشد. همین خاصیت برای اندازه گیری میزان شوری در دستگاه های مختلف رفرکتومتر مورد استفاده قرار می گیرد و به ما در اندازه گیری میزان شوری یا چگالی آب کمک می کند.

وجود یون های باردار در آب دریا می تواند میزان هدایت الکتریکی آب را افزایش دهد. این موضوع نه تنها باعث می شود تمامی آکواریوم داران آب شور توجه بیشتری به مسايل ایمنی تجهیزات برقی بکار رفته در آکواریوم خود داشته باشند بلکه در اندازه گیری میزان شوری بر اساس میزان هدایت الکتریکی نیز به آنها کمک خواهد کرد. همین افزایش میزان یون ها در محلول آب دریا باعث افزایش بسیار زیاد رسانایی آب می شود که می توان با اندازه گیری آن میزان شوری را مشخص کرد. میزان هدایت الکتریکی در آب دریا با شوری ۳۵ ppt برابر ۵۳ میلی زیمنس بر سانتیمتر است در حالی که این مقدار در آب شیرین خالص کمتر از ۰.۰۰۱ میلی زیمنس بر سانتیمتر می باشد.

زمانی که آب دریا تبخیر می شود، آب وارد جو می شود اما اصولا بخش زیادی از نمک و املاح، درون آب دریا باقی می ماند. میزان نمک و املاح به مرور زمان در صورتی که آب تبخیر شده با آب شیرین جایگزین نشود افزایش پیدا کرده و میزان شوری بالا می رود. این اتفاق اصولا در تالاب های آب شور، در نواحی ساحلی و یا آکواریوم های آب شور رخ می دهد، که افزایش میزان شوری باعث بروز استرس در آبزیان و در نهایت مرگ آنها می شود.

آب شور به دلیل وجود یون های باردار نسبت به آب شیرین دارای فشار اسمزی بالاتری است. یعنی می توان گفت که آب ترجیح می دهد با یون های باردار ترکیب شود. این بدین معنی است که اگر مقداری آب شور و آب شیرین را به کمک یک غشاء اسمزی (membrane) (صفحه ای با سوراخ های بسیار ریز که تنها ملکول های آب از آن عبور می کنند) از هم جدا کنید آب از قسمت آب شیرین به سمت آب شور جریان پیدا می کند. این جریان تا زمانی که میزان شوری در دو طرف برابر باشد یا فشار حاصل از اختلاف ارتفاع آب در دو طرف غشاء با فشار اسمزی برابر شود ادامه پیدا می کند. مقدار فشار اسمزی بین آب شور با شوری ۳۵ ppt و آب شیرین خالص، برابر ۲۵.۹ بار یا ۲۵.۵ اتمسفر در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد است.

به دلیل خاصیت جذب آب توسط ملکول های نمک میزان تبخیر آب از سطح دریا های آزاد پایین تر از میزان تبخیر از سطح آب های شیرین است. که این میزان در حدود ۲ درصد پایین تر در دمای یکسان اندازه گیری شده است.

یون ها و دیگر مواد شیمیایی حل شده در آب معمولا به سرعت می توانند در بدنه آب جابجا شده و مسافت زیادی را حرکت کنند. در یک آکواریوم با گردش آب مناسب و معمول اصولا پارامتر های آب در تمامی نقاط آکواریوم از بالا تا پایین و در طول آکواریوم یکسان است. به غیر از مواردی که یک ماده شیمایی با غلظت بالا در یک نقطه به آب آکواریوم اضافه شود که در این صورت با توجه به محل تزریق، نوع و غلظت ماده مدت کمی طول می کشد تا آب یکنواخت شود. میزان و شرایط جریان های آب در دریا ها و اقیانوس ها در مشخص کردن پارامتر های آب نقش بسیار مهمی دارند پس می توان انتظار داشت که این پارامتر ها می توانند در طول روز و در مکان ها و عمق های مختلف با هم متفاوت باشند.

آب شور دریا با شوری در حدود ۳۵ ppt نقطه انجمادی در حدود ۱.۹ درجه سانتیگراد پایین تر از آب شیرین دارد. این موضوع به دلیل وجود یون های درون آب است که باعث می شود ساختار ملکول های آب دریا در حالت مایع، پایدارتر از ساختار ملکول های آب شیرین در حالت مایع باشد. زمانی که آب دریا منجمد می شود اغلب یون ها از یخ جدا می شوند، در ضمن برخی از مواد مثل سولفات نیز ممکن است ترکیبات متفاوتی را به وجود آورند. پس نمک موجود در آب دریای منجمد به هیچ عنوان مشابه ساختار نمک های موجود در آب دریا نیست.


چگالی سنج و شوری سنج های آکواریومی ...


pH

مقدار pH در آب شور اصولا برابر ۸.۲ و در بازه ۸.۱ تا ۸.۳ می باشد، اما این مقدار بسیار به شرایط ساختار های فتوسنتز کننده در آب دریا و میزان دی اکسید کربن موجود در آب دریا وابسته است. این موضوع می تواند با توجه به عرض جغرافیایی و عمق آب نیز تغییر کند. مقدار pH می تواند با توجه به پارامتر های مختلفی مثل میزان فتوسنتز در آب های سطحی، تجزیه بقایای جانوری در عمق های میانی (که برای مثال باعث کاهش pH تا حدود ۷.۵ در عمق های حدود ۱۰۰۰ متر می شود) و در عمق های بسیار بالا تجزیه کربنات کلسیم دوباره باعث افزایش pH تا حدود ۸ می شود . در یک تالاب میزان pH می تواند در چرخه های روز شب به شدت تغییر کند مشابه اتفاقی که در یک آکواریوم مرجانی رخ می دهد. در حقیقت در آب دریا در مناطق مختلف امکان تغییرات pH در دامنه های بسیار گسترده ای وجود دارد برای مثال در اطراف جنگل های مانگرو ممکن است میزان pH تا کمتر از ۷ نیز کاهش پیدا کند اما در سطح آب های آزاد اصولا میزان این تغییرات بسیار اندک می باشد. بشر مقادیر بسیار زیادی گاز دی اکسید کربن را به جو و در نتیجه به دریا وارد می کند که همین موضوع می تواند باعث کاهش سطح pH در آب اقیانوس ها و دریا ها شود. این موضوع یکی از مهمترین تاثیرات مخربی است که بشر بر روی دریا بخصوص در رابطه با اکوسیستم های صخره ساز (اکوسیستم هایی که توان تبدیل کلسیم و کربنات آب را به ساختار های کربنات کلسیمی دارند) مثل مرجان ها و انواع موجودات سخت پوست بسیار کوچک (که از اصلی ترین منابع غذایی انواع آبزیان در دریا هستند) گذاشته است که کاهش میزان pH باعث ضعیف شدن اسکلت های این جانوان می شود و توانایی آنها را در رابطه با ساخت کربنات کلسیم کاهش می دهد.

آلکالینیتی یا سختی در آب دریا در حقیقت نمایش دهنده میزان بی کربناتها (که در حقیقت یک ساختار دو تایی از کربنات است) می باشد. در اقیانوس ها میزان سختی با توجه به مکان و عمق تغییر می کند. در آبهای سطحی معمولا بین ۲.۲۵ تا ۲.۴۵ meq/L و یا ۶.۳ تا ۶.۹ dKH در نوسان است. اما اصولا در آب های عمیق و نواحی مختلف با توجه به تغییرات شوری تغییر می کند بخصوص در عمق های بالا که با توجه به حلالیت کربنات کلسیم این موضوع بسیار تغییر خواهد کرد.


کیت تست pH و تستر های دیجیتال مربوطه ...

مکمل ها و بهبود دهنده های pH ...


عناصر موجود در آب دریا

تقریبا تمامی عناصر شناخته شده توسط بشر در آب دریا یافت می شود. بعضی از آنها به مقدار زیاد و با درصد بالا و برخی از آنها با غلظت پایین در آب دریا وجود دارد. در ادامه این مقاله تلاش شده است به معرفی المان های مهم و تاثیر گذار در آکواریوم های مرجانی پرداخته شود.

عنصر نماد علمی عدد اتمی غلظت در آب دریا حدود غلظت وزنی
(Lithium) لیتیوم Li325 µM174 µg/L
(Beryllium) بریلیوم Be44-30 pM270 pg/L
(Boron) بور B50.42 mM4.5 mg/L
(Carbon) کربن C62-2.5 mM30 mg/L
(Nitrogen) نیتروژن N70-45 µM630 µg/l
(Fluorine) فلورین F968 µM1.3 mg/L
(Sodium) سدیم Na11468 mM10.8 g/L
(Magnesium) منیزیم Mg1253.2 mM1.29 g/L
(Aluminum) آلومینیوم Al135-40 nM1.1 µg/L
(Silicon) سیلیکون Si140-180 µM5 mg/L
(Phosphorous) فسفر P150-3.2 µM99 µg/L
(Sulfur) گوگرد S1628.2 mM900 mg/L
(Chlorine) کلر Cl17546 mM19.4 g/L
(Potassium) پتاسیم K1910.2 mM398 mg/L
(Calcium) کلسیم Ca2010.3 mM412 mg/L
(Scandium) اسکاندیم Sc218-20 pM900 pg/L
(Titanium) تیتانیوم Ti22few150 pg/L
(Vanadium) وانادیوم V2320-35 nM1.8 µg/L
(Chromium) کروم Cr242-5 nM260 ng/L
(Manganese) منگنز Mn250.2-3 nM165 ng/L
(Iron) آهن Fe260.1-2.5 nM140 ng/L
(Cobalt) کبالت Co270.01 - 0.1 nM6 ng/L
(Nickel) نیکل Ni282-12 nM700 ng/L
(Copper) مس Cu290.5-6 nM380 ng/L
(Zinc) روی Zn300.05-9 nM590 ng/L
(Gallium) گالیوم Ga315-30 pM2 ng/L
(Arsenic) آرسنیک As3315-25 nM1.8 µg/L
(Selenium) سلنیوم Se340.5-2.3 nM180 ng/L
(Bromine) بروم Br350.84 mM67 mg/L
(Rubidium) روبیدیوم Rb371.4 µM120 µg/L
(Strontium) استرونتیوم Sr3890 µM7.9 mg/L
(Yttrium) ایتریوم Y390.15 nM1.3 µg/L
(Zirconium) زیرکونیوم Zr400.3 nM27 ng/L
(Niobium) نیوبیوم Nb4150 pm4.7 ng/L
(Molybdenum) مولیبدنوم Mo420.11 µM10.5 µg/L
(Technetium) تکنسیوم Tc43none stablenone stable
(Ruthenium) روتنیم Ru44‹0.05 pM‹5 pg/L
(Palladium) پالادیوم Pd460.2 pM21 pg/L
(Silver) نقره Ag470.5-35 pm3.8 ng/L
(Cadmium) کادمیوم Cd480.001-1.1 nM124 ng/L
(Indium) ایندیم In491 pM115 pg/L
(Tin) قلع Sn501-12 pM1.4 ng/L
(Antimony) آنتیموان Sb511.2 nM146 ng/L
(Iodine) ید I530.2-0.5 uM64 µg/L
(Cesium) سزیم Cs552.2 nM290 ng/L
(Barium) باریم Ba5632-150 nM21 µg/L
(Lanthanum) لانتانیم La5713-37 pM5.1 ng/L
(Cerium) سریم Ce5816-26 pM3.6 ng/L
(Praseodymium) پراسئودیمیوم Pr594 pM560 pg/L
(Neodymium) نئودیمیم Nd6012-25 pM3.6 ng/L
(Samarium) ساماریوم Sm623-5 pM750 pg/L
(Europium) اروپیم Eu630.6 - 1 pM150 pg/L
(Gadolinium) گادولینیم Gd643-7 pM1.1 ng/L
(Terbium) تربیم Tb650.9 pM143 pg/L
(Dysprosium) دیسپروزیم Dy665-6 pM975 pg/L
(Holmium) هولمیوم Ho671.9 pM310 pg/L
(Erbium) اربیوم Er684-5 pM835 pg/L
(Thulium) تولیم Tm690.8pM135 pg/L
(Ytterbium) ایتربیم Yb703-5pM865 pg/L
(Lutetium) لوتیتیم Lu710.9 pM157 pg/L
(Tungsten) تنگستن W740.5 nM92 ng/L
(Rhenium) رنیوم Re7514-30 pM5.6 pg/L
(Iridium) ایریدیوم Ir770.01 pM1.9 pg/L
(Platinum) پلاتین pt780.5pM98 pg/L
(Gold) طلا Au790.1-0.2 pM39 pg/L
(Mercury) جیوه Hg802-10 pM2 ng/L
(Thallium) تالیم Tl8160 pM12 ng/L
(Lead) سرب Pb825-175 pM36 ng/L
(Bismuth) بیسموت Bi83‹0.015 - 0.24 pM50 pg/L

جدول ۱- غلظت تمامی عناصر موجود در آب دریا


در ستون غلظت وزنی می توان تمامی واحد های بیان شده را با توجه به لیست زیر معرفی کرد:

 • ۱ mg/L برابر است با 1 ppm
 • ۱ µg/L برابر است با 1 ppb
 • ۱ ng/L برابر است با 1 ppt
 • ۱ pg/L برابر است با 1 ppq


چهار یون اصلی پایه در آب دریا

اغلب مواد تشکیل دهنده آب دریا از مواد معدنی و غیر ارگانیک می باشند. در جدول ها و نمودار هایی که در ادامه آورده شده است می توانید نسبت و درصد هر یک از این یونهای اصلی را مشاهده کرده و با هم مقایسه کنید. سدیم و کلراید دو یون اصلی موجود در آب دریا هستند که هر دو عناصر تشکیل دهنده کلرید سدیم و یا نمک طعام می باشند. میزان کلراید ۱۹،۰۰۰ میلی گرم در لیتر و سدیم ۱۰،۵۰۰ میلی گرم در لیتر که به عبارتی ۵۵ و ۳۰ درصد کل وزن یون های موجود در آب دریا را تشکیل می دهند. دو یون اصلی دیگر منیزیم با ۱۲۸۰ میلی گرم در لیتر در حدود ۴ درصد و سولفات با ۲۷۰۰ میلی گرم در لیتر در حدود ۸ درصد از آب دریا را تشکیل می دهند و در مجموع این چهار یون ۹۷ درصد کل مواد تشکیل دهنده آب دریا را شامل می شوند.

در حالی که بیان این اصول برای آکواریوم داران بسیار غیر ضروری به نظر می رسد، اما در واقع در عملکرد و دیدگاه آنها تاثیر گذار خواهد بود. برای مثال، اندازه گیری میزان شوری در آب شور بدون در نظر گرفتن اینکه با چه وسیله ای اندازه گیری شده باشد (چگالی سنج، رفرکتومتر و ...) نشان دهنده این چهار یون اصلی در آب شور است. یون های دیگر هر چند در موارد دیگر بسیار قابل اهمیت هستند اما در تغییر شوری نقش موثری نخواهند داشت. برای مثال اگر میزان کلسیم از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم در لیتر افزایش داده شود تغییر قابل تشخیصی در میزان شوری به وجود نمی آید و تنها می تواند در حدود ۰.۶ درصد از وزن نمک های تشکیل دهنده آب دریا را تغییر دهد و میزان شوری را از ۳۴.۸ به ۳۵ تغییر خواهد داد. در مثالی دیگر اگر میزان سختی از حدود ۱۴ به حدود ۵.۶ درجه dKH کاهش داده شود تنها در حدود ۰.۵ درصد تغییر در میزان شوری دیده خواهد شد.

نکته مهم دیگر در رابطه با این چهار یون اصلی امکان استفاده از ترکیبات آنها با یون های دیگر در زمان اضافه کردن مکمل ها و محلول ها به آب آکواریوم است. برای مثال زمانی که شما از ترکیب کلرید کلسیم در آب آکواریوم خود استفاده کنید در حقیقت میزان اضافه شده تاثیر موثری بر روی کلسیم خواهد داشت اما بر روی نسبت کلرید چندان موثر نخواهد بود و به این ترتیب امکان استفاده از این ترکیب برای افزایش کلسیم بدون تاثیر بر نسبت کلی یون های آب را در اختیار شما قرار می دهد.

در رابطه با منیزم لازم است به یک نکته بسیار جالب اشاره کنم. میزان منیزیم در دوره های مختلف زمین شناسی از زمان تشکیل اقیانوس ها و دریا ها بسیار متغیر بوده است و از آنجایی که برخی از موجودات دریایی اسکلت ساز مثل مرجان ها از منیزیم در ساخت ساختار اسکلتی خود استفاده می کنند. دانشمندان می توانند با بررسی فسیل های اسکلت های مرجانی بدست آمده از دوره های مختلف میزان منیزیم در آب دریا ها را اندازه گیری نمایند.

نکته آخر اینکه برخی از آکواریوم داران مرجانی که از حجم مرجان بسیار زیاد در آکواریوم خود نگهداری می کنند اصولا از راکتور های کربنات کلسیم (سنگ آهک) و دی اکسید کربن جهت افزایش کلسیم در آب آکواریوم خود استفاده می کنند. لازم است به این نکته توجه شود که ساختار های مختلف سنگ آهک دارای مقادیر متفاوتی از منیزیم است که در هنگام استفاه از این راکتورها به آب آکواریوم وارد می شود اما لازم است به دقت اندازه گیری شده و در صورت نیاز به صورت مجزا به آب اضافه شود.


دیگر یون های اصلی در آب دریا

منظور ما از یون های اصلی در آب دریا در حقیقت یون هایی است که غلظت آنها در آب دریا بیشتر از ۱ میلی گرم در لیتر یا ۱ ppm هستند که می توانید لیست این یون های خاص را در جدول شماره ۲ مشاهده نمایید. این یون ها در حقیقت ۹۹.۹ درصد مواد محلول در آب دریا را تشکیل می دهند.

یک نکته بسیار مهم در رابطه با این مواد این است که مقدار آنها در آب دریا در بیشتر نواحی دریایی و اقیانوسی با امکان حیات برای مرجان ها در میزان شوری ۳۵ قسمت وزنی از نمک در هزار قسمت از آب دریا یا ۳۵ ppt مورد سنجش قرار گرفته است. این آب دریا دارای چگالی ۱.۰۲۶۴ می باشد که اصولا مقداری بیشتر از مقدار مناسب برای بیشتر انواع آکواریوم های آب شور دریایی است ( البته در استاندارد های جدید شوری ۳۴ تا ۳۵ ppt برای نگهداری از مرجان های SPS در نظر گرفته می شود). توجه داشته باشید که آب دریا در بخش های مختلف ممکن است مقادیر متفاوتی از شوری را ارائه دهند. اما در یک آکواریوم آب شور در شرایط استاندارد با شوری ۳۰.۵ pptو یا چگالی ۱.۰۲۳لازم است ۱۳ درصد از تمامی مقادیر ارائه شده در جدول زیر برای مشخص شدن پارامتر آب را کم کنید.

یون غلظت میلی گرم در لیتر
کلراید (Cl-) 19000
سدیم (Na+) 10500
سولفات (SO4-2) 2700
منیزیم (Mg+2) 1280
کلسیم (Ca+2) 412
پتاسیم (K+) 399
بی کربنات (HCO3-) 110
برمید (Br-) 67
کربنات (CO3-2) 20
استرانسیم (Sr+2) 7.9
بورات [B(OH)3 + B(OH)3-] 5
فلوراید (F-) 1.3
مواد آلی 1-2
دیکر مواد کمتر از 1

جدول ۲- غلظت یون های اصلی در آب دری


اصولا این ترکیب از یون ها در تمامی بخش های اقیانوس یکسان است به غیر از غلظت آنها که با توجه به کاهش و یا افزایش شوری در آب دریا در بخش های مختلف تغییر می کند.

حفظ ترکیب این ساختار از یون های اصلی از نکات مهم در نگهداری از انواع آکواریوم های آب شور بخصوص آکواریوم های مرجانی است. با توجه به تحقیقات جدید حتی عناصری با غلظت های بسیار پایین مثل پتاسیم و فلوراید هم مورد بررسی قرار می گیرد. در رابطه با این پارامتر ها و اهمیت هر یک در سلامت آکواریوم های دریایی مقالات مختلف نوشته شده که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به آنها مراجعه شود.

در جدول ردیفی برای مواد ارگانیک در نظر گرفته شده که نوع و ساختار این مواد می تواند بسته به شرایط به شدت تغییر کند و اصولا در آکواریوم ها مورد سنجش قرار نمی گیرد.


یون های کمیاب

ترکیبات مختلفی از یون ها اصولا به عنوان عناصر یا یون هایی با دامنه محدود یا کمیاب معرفی می شوند. در برخی منابع لیست ارائه شده بسیار طولانی تر از لیست ارائه شده در جدول شماره ۳ می باشد. در این جدول بخشی از اصلی ترین یون های مربوط به لیست یون های کمیاب آورده شده است. یون های قرار گرفته شده در این لیست اصولا در قسمت های مختلف اقیانوس و دریا ها می تواند متفاوت باشد. این عناصر اصولا به شکل بسیار موثری در فرایند ها و فعالیت های حیاتی مختلف تاثیر گزار است. میزان این یون ها در بخش های مختلف دریا می تواند بر روی تنوع زیستی و فرایند های بیولوژیک تاثیر داشته باشد. حتی در این روزها به این دسته از یون ها به عنوان عناصر و یا یون های غذایی نگاه می شود زیرا این دسته از یون ها به صورت مستقیم توسط برخی از انواع ارگانیسم های زنده مصرف می شود.

یون غلظت میلی گرم در لیتر
لیتیوم (Li+) 0.17
ریبیدیوم (Rb+) 0.12
فسفات (H2PO2- + HPO2-2 + PO2-3) 0 - 0.3
یودیت (IO3-) 0.03 - 0.06
یدید (I-) 0 - 0.03
باریم (Ba+) 0.02 - 0.004
آلومینیوم (Al+3) 0.001 - 0.00014
آهن (Fe+2 + Fe+3) 0.00014 - 0.000006
روی (Zn+2) 0.0006 - 0.000003

جدول ۳- غلظت عناصر نادر در آب دریا


کیت ها و دستگاه های تست آب تخصصی جهت سنجش مواد ...

مکمل ها و افزودنی های تخصصی جهت تامین تمامی عناصر ...

مجموعه تست های تخصصی خانه آبزیان ...گازهای حل شده در آب دریا

تقریبا تمامی انواع گازهای موجود در جو در آب دریا نیز حل شده و وجود دارند. بسیاری از آنها برای آکواریوم های مرجانی اهمیتی ندارند، اما دو گاز بسیار مهم در میان آنها وجود دارد: اکسیژن و دی اکسید کربن. به غیر از دی اکسید کربن تمامی گازها دارای حلالیت بسیار پایینی در آب دریا در دما و شوری معمول آن هستند. در جدول شماره ۴ می توانید میزان غلظت تمامی گازها در آب دریا را مشاهده نمایید.

گاز غلظت
دی اکسید کربن (HCO3- + CO3--) ۱۰۰ میلی گرم در لیتر
نیتروژن (N2) ۱۰.۷ میلی گرم در لیتر
اکسیژن (O2) ۶.۶ میلی گرم در لیتر
آرگون (Ar) ۰.۴ میلی گرم در لیتر
نئون (Ne) ۰.۱۳ میکرو گرم در لیتر
هلیوم (He) ۰.۰۰۶۶ میکرو گرم در لیتر
کریپتون (Kr) ۰.۱۸۵ میکرو گرم در لیتر
زنون (Xe) ۰.۰۳۸ میکرو گرم در لیتر

جدول ۴ - غلظت گازها در آب دریا

اصولا بیشترین تراکم و غلظت اکسیژن را می توانید در سطح آب اقیانوس ها و دریا ها پیدا کنید. در عمق های تا ۵۰ متر اصولا بیشتر میزان اکسیژن به کمک تبادلات گازی بین آب دریا و جو به آب اضافه می شود که اصولا با میزان اکسیژن موجود در جو در تعادل است. در برخی از قسمت ها و در عمق های ۵۰ تا ۱۰۰ متر میزان اکسیژن آب با توجه به میزان فتوسنتز در آب افزایش پیدا می کند. در اعماق پایین تر از ۱۰۰ متر در آب اقیانوس های آزاد اصولا میزان اکسیژن کاهش پیدا کرده که این روند با توجه به میزان مصرف در فرایند های بیولوژیک تا عمق ۱۰۰۰ متر ادامه پیدا می کند. در اعماق اقیانوس اصولا اکسیژن با حرکت آبهای سرد به سمت بستر تامین می شود. اهمیت وجود اکسیژن محلول در آب در آکواریوم های آب شور بخصوص در آکواریوم های مرجانی در مقالات مختلفی بررسی شده که می توانید جهت بررسی بیشتر به آنها مراجعه نمایید.

ترکیب شدن گاز دی اکسید کربن در آب دریا بسیار متفاوت است و باید به شکل دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد. از ترکیب آب و گاز دی اکسید کربن اصولا اسید کربنیک تشکیل می شود و در ادامه این اسید می تواند به یون های آزاد هیدروژن و بی کربنات و در ادامه فرایند به کربنات تبدیل شود که در فرمول شیمیایی زیر قابل مشاهده است.به همین دلیل است که میزان حلالیت گاز دی اکسید کربن در آب دریا بسیار بیشتر از دیگر گاز های موجود در جو است. سوال جالبی که در این باره به ذهن می رسد این است که چه اتفاقی برای گاز دی اکسید کربن حل شده در آب دریا می افتد؟ بعد از ۱۰۰۰ سال دی اکسید کربن می تواند به فرم های مختلف نمایش داده شود که می توانید این اشکال را در جدول شماره ۵ مشاهده نمایید.

حالت و موقعیت درصد
دی اکسید کربن موجود در جو ۱.۴ ٪
دی اکسید کربن حل شده در آب دریا ۰.۵ ٪
بی کربنات موجود در آب دریا ۷۹.۹ ٪
کربنات ۹.۶ ٪
مواد آلی در سطح زمین ۴.۹ ٪
مواد آلی در اقیانوس ۳.۷ ٪

جدول ۵ – سرنوشت دی اکسید کربن حل شده در آب اقیانوس بعد از ۱۰۰۰ سال

البته ترکیبات گازی دیگری نیز در آب اقیانوس ها مثل سولفید هیدروژن، متان، منواکسید کربن و حتی هیدروژن و گاز های ارگانیک مختلفی وجود دارد که خارج از محدوده بحث این مقاله می باشند.عناصر نادر

به دلایل بسیاری تا کنون بحث های زیادی در رابطه با لزوم وجود عناصر نادر در آکواریوم های دریایی صورت گرفته است. بسیاری از مواد و عناصر شیمایی به دلیل غلظت بسیار پایین در دسته عناصر نادر طبقه بندی می شوند (جدول ۱). مقدار این عناصر اصولا با توجه به مکان و عمق می تواند بسیار متغیر باشد.

بسیاری از عناصر نادر در حقیقت فلزات هستند. در حالی که بیشتر مردم تصور می کنند که حل شدن فلزات سنگین در آب می تواند سمی و کشنده باشد اما وجود آنها در مقادیر مشخص برای حیات بسیاری از ارگانیسم های زنده ضروری است. میزان سمیت فلزات سنگین در حقیقت به غلظت آنها در آب بستگی دارد و در حقیقت وجود آنها در مقادیر مشخص برای حیات دریایی واجب است. یک مثال خوب برای این موضوع فلز مس است. مقدار متوسط این فلز در آبهای آزاد اقیانوس ها در حدود ۰.۲۵ قسمت در میلیارد یا ppb که این مقدار بسیار پایین تر از مقداری است که می تواند خاصیت کشندگی به خصوص بر روی عوامل بیماری زا و میکروارگانسیم ها داشته باشد که اصولا برای درمان انواع بیماری های خارجی و پوستی در تانک های قرنطینه برای ماهیان دریایی مورد استفاده قرار می گیرد. در هر صورت وجود مس در مقدار مشخص شده برای بقای بسیاری از جانوارد دریایی ضروری است.

پیچیدگی های بین یون های کمیاب و نادر

برخلاف یون های اصلی، بسیاری از یون های کمیاب و نادر می توانید به شکل ترکیبات بسیار متنوعی در آب دریا وجود داشته باشند. متاسفانه نمی توان با اندازه گیری یک تک اتم از عناصر خاصی مثل مس، ید و یا آهن که در فرم ها و ترکیبات مختلفی وجود دارند در رابطه با آنها و میزان دقیق آنها در آب دریا یا آکواریوم صحبت کرد. برای مثال ید در آب دریا به شکل های مختلفی مثل یدید -I ، یودیت -IO3 و ترکیبات ید در مواد آلی مثل متالدئید CH3I را شامل می شود. که برخی از این ترکیبات با ساختار پایدارتری در آب دریا قابل اندازه گیری هستند و برخی از آنها ترکیبات بسیار پیچیده ای با انواع فلزات سنگین در ساختار های بیولوژیک برقرار می کنند که اندازه گیری آنها بسیار پیچیده می باشد. پس شاید بتوان این مطلب را بیان کرد که در برخی موارد اضافه کردن برخی مواد خاص مصنوعی به یک آکواریوم مرجانی مثل ترکیبات ید یا I2 ممکن است مشکلاتی را برای یک آکواریوم بوجود آورد. از طرف دیگر با بررسی دقیق نیاز های گونه های مختلف می تواند مقدار نیاز هر یک از آنها به مقادیر مختلف عناصر نادر و یا ترکیبات خاص در آب دریا را مثل انواع فلزات سنگین و یا حتی نیترات و فسفات را مشخص کرد.


ترکیبات آلی

می توان گفت که ترکیبات طبیعی مولکول های آلی از پیچیده ترین مجموعه ترکیبات در شیمی آب دریا بشمار می روند. در حقیقت مواد آلی حل شده که به اختصار DOM یا Dissolved organic matter نامیده می شوند بزرکترین مجموعه مواد آلی کربنی قابل تبدیل در بین مواد آلی است، که در مقایسه با مواد آلی و ساختارهای کربنی موجود در سطح زمین و جو بسیار متنوع تر و پیچیده تر هستند و به سادگی و به سرعت به اشکال مختلف تغییر داده می شوند.

با توجه به تعریف شیمیدان ها، مواد آلی به ترکیباتی گفته می شود که حتما دارای ساختارهای کربن و هیدروژن باشند. این ترکیبات ممکن است با عناصر دیگر نیز به خصوص نیتروژن و فسفر ترکیب شوند. مواد آلی نقش بسیار مهمی در ویژگی های آب دریا دارد، از جمله منابع غذایی و یا نقش پوشش یا محافظ را در مقابل فلزات سنگین سمی بر عهده دارد. همچنین می تواند باعث تولید بو، جلوگیری از عدم تهنشینی کربنات کلسیم و همچنین کاهش میزان نفوذ نور در آب شود.

اقیانوس شناسان اصولا ترکیبات آلی را به دو دسته ترکیبات محلول در آب DOM و ترکیبات شناور در آب POM دسته بندی می کنند. در عمل DOM ها موادی آلی هستند که قادرند از فیلترهایی با اندازه ۰.۲ تا ۱ میلی متر عبور کنند و POM ها اصولا توسط انواع فیلتر ها گرفته خواهند شد.

در آکواریوم های مرجانی و حتی در طبیعت مجموع مواد آلی که در دسته مواد POM قرار می گیرند در حقیقت شامل انواع ارگانیسم ها و میکرو ارگانسیم های زنده مثل باکتری ها و فیتوپلانکتون ها هستند و همچنین تکه ها و بقایای بدن انواع موجودات که در آب رها می شوند.

در حقیقت شناسایی ساختار شیمیایی تمامی مواد آلی موجود در آب دریا ها و اقیانوس ها با توجه به قدرت تغییر و ترکیب آنها و تنوع بسیار زیادی که دارند تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد و تا کنون هیچ دسته بندی مشخصی برای این دست از مواد ارائه نشده است. در حقیقت میلیارد ها میلیارد از مواد آلی موجود در آب دریا هنوز شناخته نشده اند. تا کنون تنها بخش کوچکی از مواد آلی موجود در آب دریا که ۴ تا ۱۱ درصد ساختار آنها از کربن آلی ساخته شده است شناسایی شده اند.

در حقیقت زمانی که صحبت از مواد آلی موجود در آب دریا می شود در شرایط طبیعی منظور مجموع تمامی مواد آلی DOM در آب است. در آبهای سطحی در اقیانوس ها اصولا میزان مواد آلی در حدود ۰.۷ تا ۱.۱ ppm یا میلی گرم در لیتر است. اصولا در بررسی ها مواد آلی POM در نظر گرفته نمی شوند زیرا تمامی این مواد اندازه ای بزرگتر از ۱ میکرون داشته و توسط انواع فیلتر های فیزیکی قابل جداسازی هستند.


رفتار یون ها در آب دریا

در بخش های قبلی در رابطه با انواع یون های موجود در آب دریا صحبت شده است، اما هیچ صحبتی درباره واکنش ها و رفتارهای این یون ها با هم انجام نشده است. در اولین نگاه می توانید ببنید که چهار یون اصلی بار دار، با دیگر یون های موجود تشکیل گروه هایی از مواد را داده که در این حالت ممکن بار های ترکیبات ایجاد شده تغییر کرده و در بدنه آب شروع به حرکت می کنند.

بسیاری از این یون ها به دلیل وجود بارهای الکتریکی به هم چسبیده اما در حقیقت واکنش شیمیایی خاصی در بین آنها اتفاق نمی افتد. تمایل برخی از یون های دو ظرفیتی برای حضور در محلول های آبی بسیار بیشتر از سایر یون ها است مثل کلسیم دو بار مثبت، منیزیم دو بار مثبت، کربنات دو بار منفی، فلوراید و هیدروکسید حضور فعالتری نسبت به سدیم یک بار مثبت، پتاسیم یک بار مثبت، کلرید یک بار مثبت و برماید یک بار منفی دارند. همین تمایلات و گرایشات در بین یون ها می تواند به آکواریوم داران در ایجاد تعادل یونی در آب آکواریوم و رسیدن به حلالیت مناسب مواد اصلی مثل کربنات کلسیم کمک نماید.

یون های ساده

ساده ترین یون ها با بار مثبت در آب دریا یون های سدیم و پتاسیم هستند. آنها پایه ای ترین یون های آزاد هستند که به صورت جداگانه توسط سه یا چهار ملولکول آب (از طرف اتم اکسیژن که دارای بار منفی است) پوشیده می شوند. به این اتفاق هیدراته شدن و به ساختار تشکیل شده کره هیدراسیون گفته می شود. (هیدارسیون در حقیقت پوشیده شدن یک یون با بار مثبت و منفی توسط ملوکول های قطبی آب است). مولکول های آب موجود در این ساختار اصولا ارتباط قوی با یون ها ایجاد می کنند اما ممکن است جای خود را به سرعت با مولکول های دیگر آب جابجا کنند که این جابجایی می تواند میلیاردها بار در ثانیه اتفاق بیفتد. در اطراف مولکول های آب که در لایه اول به یون فلزی چسبیده اند یک لایه دیگر از ملکول های آب که تعداد آنها با توجه به اندازه یون اصلی و قدرت آن می تواند در حدود ۱۰ تا ۲۰ ملکول باشد دوباره تشکیل می شود که قدرت آنها از لایه اول بسیار پایین تر است. هیدارسیون تقریبا برای تمامی یون های موجود در آب اتفاق می افتد.

درصد بسیار کوچکی از یون های سدیم و پتاسیم (در حدود ۵ درصد) به صورت ترکیب دوتایی با یون سولفات در قالب -NaSO4 و -KSO4 دیده می شوند. در حقیقت این دو نمونه می تواند یک مثال خوب از پیوندهای دو تایی بین انواع یون ها در آب دریا را معرفی کند. از طرف دیگر این گونه پیوندها و اجتماع ها می تواند نقش بسیار مهمی در رفتار کلی یون های موجود در آب دریا داشته باشد. به صورت پیوسته این پیوندها و یا ساختار های هیدراسیون در آب اتفاق می افتد و یون ها در حالت های مختلفی در آب قرار می گیرند.

دو یون ساده دیگر با بار منفی با بیشترین حضور در آب دریا یون های کلرید و برمید هستند، که فرم های بسیار محدودی از پیوند های دو یونی بین آنها و یون های دیگر در آب دریا وجود دارد و در بیشتر موارد به صورت ساختارهای هیدراته شده (پوشیده شده توسط اتم های هیدروژن در آب) در آب قابل مشاهده می باشند.

کربنات ها و بی کربنات ها

یکی از پیچیده ترین و از طرف مهم ترین فعل و انفعالات یون ها در آب دریا مربوط به یون کربنات است. کربنات یکی از اصلی ترین یون های دوتایی در آب دریا است و تنها در حدود ۱۵ درصد آن ممکن است در هر لحظه به صورت یون آزاد در آب وجود داشته باشد. این موضوع برای کنترل میزان کلسیم و سختی در آب آکواریوم بسیار مهم است، زیرا یون کربنات به سرعت با کلسیم واکنش داده و کربنات کلسیم یا CaCO3 را در آب تشکیل می دهد. اگر میزان کربنات آزاد در آب بیشتر از میزان مناسب باشد باعث کاهش میزان کلسیم با ترکیب آن در قالب کربنات کلسیم خواهد شد.

یون کربنات با یک یون اصلی دیگر یعنی منیزیم هم جفت شده و ترکیب قابل حل کربنات منیزیم یا MgCO3 را تشکیل می دهد. این موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که وجود منیزیم را در حد استاندارد برای امکان تنظیم سطح کلسیم و سختی در آب آکواریوم بسیار پر اهمیت می کند. اگر میزان منیزیم کاهش پیدا کند بیشتر کربنات ها به حالت آزاد برگشته و به میزان بیشتری با کلسیم جفت شده و تشکیل کربنات کلسیم را می دهند.

یون کربنات همچنین می تواند با یون سدیم جفت شده و -NaCO3 را تشکیل دهد و این یکی از دلایلی است که نقش کنترل میزان شوری در آب آکواریوم های مرجانی را در راستای حفظ میزان مناسب کلسیم و سختی در آب پر رنگ می کند. نتیجه اینکه پایین آمدن شوری یعنی کم بودن بیشتر یون سدیم در آب و در نتیجه مقدار کربنات آزاد بیشتر، که باعث ایجاد مقادیر بالاتری از کربنات کلسیم و کاهش میزان کلسیم موثر در آب می شود.

جفت شدن و اتصال یون ها تاثیر بسیار قابل توجه تری نیز بر روی کربنات ها دارد. همانطور که قبلا هم اشاره شد دی اکسید کربن در آب هیدراته شده و به اسید کربنیک یا H2CO3 تبدیل می شود. که می تواند به سادگی یونیزه شده و به پروتون +H، بی کربنات -HCO3 و کربنات --CO3 تبدیل شود.

زمانی که دی اکسید کربن به آب اضافه می شود سیستم سعی می کند یک تعادل پایدار را بین ترکیبات نمایش داده شده در فرمول بالا برقرار نماید. بر اساس قوانین شیمی اگر ترکیبی از سمتی از تعادل شیمیایی حذف شود تعادل به سمتی پیش می رود که کمبود به وجود آمده را جبران نماید. برای مثال اگر کربنات از سیستم حذف شود، واکنش ها در هر سمت از تعادل بالا به سمتی پیش می رود که کربنات حذف شده از سیستم را جبران نماید. یعنی اسید کربنیک بیشتری تجزیه می شود تا کمبود حاصل را جبران نماید.

این نکته قابل توجهی است که با قرار گرفتن کربنات در آب شور و جفت شدن آن با یون های دیگر اتفاق می افتد. از آنجایی که تنها یون های آزاد پتانسیل ایجاد تغییر در یک تعادل را دارند، پس کربنات در حالت یون آزاد غیر قابل شمارش شده و تعادل شدیدا به سمت راست منحرف می شود. اگر تعداد کل کربنات ها را در حالت آزاد و جفت شده با هم شمارش کنید متوجه خواهید شد که مقدار آن در آب شور بسیار بسیار بیشتر از مقدار آن در آب شیرین در یک pH مشخص است، که دلیل اصلی آن وجود یون های دیگر برای جفت شدن با کربنات است.

همین تاثیر را می توانید بر روی افزایش خاصیت حلالیت کربنات کلسیم در آب شور مشاهده کنید:

در این حالت اگر کربنات کلسیم به آب اضافه شود، به یون کلسیم و یون کربنات تبدیل شکسته می شود. این تعادل جلوی حل شدن بیشتر کربنات کلسیم را در آب خواهد گرفت. در صورتی بخشی از کربنات و یا حتی کلسیم با یون های دیگر جفت شود تعادل به سمت حل شدن بیشتر کربنات کلسیم در آب پیش خواهد رفت، این دلیل اصلی حلالیت بسیار زیاد کربنات کلسیم در آب شور نسبت به آب شیرین است که بیش از ۱۵ برابر می باشد.

بی کربنات در آب شور با نسبت بسیار بالاتری نسبت به کربنات ظاهر می شود. در حقیقت میزان این نسبت به شدت به مقدار pH و به میزان کمی به دما و شوری آب وابسته است. در pH حدود ۸ میزان بی کربنات در حدود ۷ برابر بیشتر از کربنات است، که نسبت کربنات با افزایش میزان pH با نسبت بی کربنات برابر خواهد بود. برخلاف کربنات، بی کربنات تمایل چندانی برای جفت شدن با یون های دیگر از خود نشان نمی دهد و تنها در حدود ۲۵ درصد آن در آب دریا با سدیم، منیزیم و کلسیم جفت می شود.

هم کربنات و هم بی کربنات نقش بسیار کلیدی در شرایط نگهداری آکواریوم های آب شور بخصوص آکواریوم های مرجانی دارند. بی کربنات یکی از اساسی ترین منابع برای ساخت اسکلت های آهکی در انواع آبزیان اسکلت ساز بخصوص مرجان ها است و میزان کربنات می تواند نقش بسیار مهمی در کنترل میزان رسوب کربنات کلسیم در آکواریوم بخصوص بر روی پمپ ها، Heater ها (بخاری ها) و دیگر تجهیزات داشته باشد.


محلول ها و مکمل های افزایش سختی و قلیائیت ...


کلسیم، منیزیم و استرانسیم

بخش اعظم یون های کلسیم، منیزیم و استرانسیم در حالت آزاد در آب دریا وجود دارند، که توسط ۶ تا ۸ مولکول آب هیدراته شده اند. مقدار بسیار کمی از آنها در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به صورت جفت شده با یون سولفات در آب دریا قرار می گیرند. درصد بسیار کمتری نیز به صورت جفت شده با یون های کربنات و بی کربنات حضور دارند. نکته مهم این است که، درصد کمی از این یون ها با درصد بسیار بالایی از یون های کربنات و بی کربنات در گیر هستند. (این موضوع به دلیل اختلاف بالای غلظت این سه یون به غلظت کربنات ها و بی کربنات ها به راحتی امکان پذیر است.)

منیزیم نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تشکیل رسوبات فیزیکی کربنات کلسیم در آب بازی می کند. آب دریا در حقیقت یک محلول فوق اشباء از کربنات کلسیم است و هر زمان آماده است تا بخشی از آن را به صورت کریستال های جامد ته نشین نماید، که منیزیم در این میان با چسبیدن به کربنات ها از خروج کربنات کلسیم از آب جلوگیری می کند. در نتیجه آب دریا می تواند برای مدت زمان طولانی در حالت فوق اشباء باقی بماند.


تست کلسیم ...

محلول ها و مکمل های افزایش کلسیم ...


تست منیزیم ...

محلول ها و مکمل های افزایش منیزیم ...


سولفات

با توجه به مطالب بیان شده مشخص است که سولفات می تواند با بیشتر یون های مثبت موجود در آب دریا واکنش نشان دهد. در حقیقت بیش تر از نصف آن در قالب سولفات سدیم -NaSO4 یا سولفات منیزیم MgSO4 در آب دریا حضور دارد. سولفات از جمله یون های بسیار قابل اهمیت در آب دریا به حساب نمی آید و نقش بسیار مهمی در تشکیل ساختار های خاص جانوری و دریایی بازی نمی کند. اما اگر میزان اکسیژن در آب به شکل قابل توجه ای کاهش پیدا کند، می تواند به عنوان دهنده الکترون عمل کرده و جایگزین اکسیژن برای فعالیت برخی از ارگانیسم های بی هوازی باشد. این فرایند باعث تولید یک گاز سمی به نام سولفید هیدروژن می شود. معادله شیمیایی زیر واکنش مربوط به فرایند بالا را نمایش می دهد:

در صورتی که فرایند عادی با حضور اکسیژن به شکل زیر پیش خواهد رفت:

فسفات

فسفات در دریا و در آکواریوم های دریایی یا آب شور یکی از المان های مهم و شاید ترسناک به حساب می آید زیرا از جمله مواد مغذی محدود کننده‌ی رشد جلبک ها است. در آب دریا اصولا میزان فسفات بسیار پایین و معمولا کمتر از ۰.۰۵ میلی گرم در لیتر است که البته نسبت به محل و عمق نیز می تواند تغییر کند. بخش اعظم فسفات موجود در آب اقیانوس ها در حقیقت در چرخه های زیستی قرار گرفته است. در بسیاری از آکواریوم های دریایی مقدار فسفات در برخی موارد به چندین میلی گرم در لیتر نیز می رسد.

توانایی تولید فسفات در انواع آکواریوم های آب شور از جمله پر مناقشه ترین مباحث در میان آکواریوم داران و از جمله بهترین موارد برای تولید انواع محصولات تجاری برای مبارزه با آن است. حضور طبیعی فسفات در فرم های غیر آلی در آب دریا و یا آکواریوم از جمله مواردی که بحث در رابطه با آن بسیار پیچیده تر از مطالبی است که در این رابطه بیان می شود.

ساختار فسفات غیر آلی می تواند در فرم های بسیار متنوعی در آب دریا حضور داشته باشد که از جهت می تواند با کربنات مقایسه شود.

صرف نظر از ترکیبات و جفت شدن های پیچیده ای که یون فسفات در آب دریا با یون های دیگر ایجاد می کند، فسفات در بیشتر موادر در قالب یون ها ---PO4 و --HPO4 در دریا حضور دارد. این حالت ها با فرم های حضور فسفات در آب شیرین با pH یکسان متفاوت است.

در جدول زیر می تواند درصد حالت های حضور فسفات در آب دریا را در pH حدود ۸ مشاهده نمایید:

فرم و ترکیب فسفات درصد از کل
H3PO4 بسیار ناچیز
H2PO4- 0.5%
HPO42- 79.2%
PO43- 20.4%

جدول ۶ درصد حضور فسفات در آب دریا در pH حدود ۸

بخش اعظم فسفاتی که در قالب ---PO4 در آب دریا حضور دارد به حالت جفت شده با یون های دیگر ظاهر می شود که از این میان کربنات مهمترین آنها است. فرم های مختلف فسفات با یون های دیگری مثل کلسیم و منیزیم نیز در آب دریا جفت می شوند. نزدیک به ۹۶ درصد یون ---PO4 به صورت جفت شده در آب دریا حضور دارد، در حالی که تنها ۳۴ درصد یون --HPO4 به حالت جفت شده با یون های دیگر قابل مشاهده است. این موضوع همان دلیلی است که باعث می شود معادلی تعادلی بالا در آب شور دریا به سمت تولید بیشتر ---PO4 نسبت به آب شیرین تمایل پیدا کند.

در حقیقت یون های فسفات می توانند پیوندهای قوی با انواع ساختار های یونی با بار مثبت داشته باشند که بسیار محکم تر از پیوندهای مشابه با یون های ساده تر است. فسفات برای مثال می تواند ساختارهای پیچیده ای با چندین یون مثبت مختلف از جمله فلزات و مواد آلی ایجاد کند. این خاصیت می تواند باعث کاهش میزان فسفات آزاد در آب شده که از همین خاصیت برای تولید انواع موادی که به عنوان جاذب فسفات به آکواریوم داران فروخته می شود استفاده شده است.


مواد جاذب فسفات ...


فلزات

فلزات بسیاری در آب دریا وجود دارد که رفتار آنها بسیار پیچیده تر از یون های توضیح داده شده قبلی است. نه تنها تعداد زیادی از آنها می توانند جفت های یونی پیچیده ای را تشکیل دهند بلکه حتی می توانند با مواد آلی نیز جفت شوند. برخی از آنها در مقادیر بسیار پایینی در آب دریا یافت می شوند و از طرفی از موارد بسیار مهم در رشد انواع ارگانسیم های زنده می باشند از جمله آهن که برای نمونه در رشد فیتوپلانکتون ها نقش دارد. فلزات نادر نقش بسیار مهمی در فرایند های شیمایی و بیولوژیکی در آب دریا دارند و در این مقاله به بخشی از این جزئیات از جمله اهمیت مس پرداخته شده است.

مس می تواند با مواد آلی آزاد در آب دریا پیوند های محکمی را بر قرار نماید. همانطور که انتظار می رود در یک محلول پیچیده ترکیبات و پیوند های مختلفی بین یون های موجود بر قرار خواهد شد که در جدول زیر می توانید برخی از بیشترین ترکیبات ایجاد شده مس در آب دریا را مشاهده کنید. همینطور که از اطلاعات نمایش داده شده مشخص است مس بیشتر پیوند ها و جفت های خود را از ترکیبات آلی انتخاب می کند.

در آب طبیعی دریا مواد آلی در فرم های مختلفی با فلزات ترکیب می شوند. هومیک و فولیک اسید دو مورد از مهمترین مواردی هستند که از ترکیب مواد مختلف، مس و فلزات دیگر در آب دریا تشکیل می شوند. یکی از حالت هایی که به صورت معمول مواد آلی مثل فومیک اسید با فلزات پیوند برقرار کرده و در یک مجموعه قرار می گیرند در تصویر زیر نمایش داده شده است.

در تصویر بالا دو بار مثبت حاصل از یون مس در مرکز قرار گرفته که توسط یک مولکول بزرگ هومیک اسید پوشیده شده است. یون مس با دو پیوند بین مولکولی از طرف دو گروه کربوکسیلیک با بار منفی و یک گروه خنثی آمینو احاطه شده است.

در یکی از جدیدترین تحقیقات انجام شده بر روی عنصر مس در آب دریا مشخص شده است که بیش از ۹۹.۹۷ درصد یون های مس در پیوند بین مولکولی با مواد آلی قرار دارند. مابقی فلزات مثل روی اصولا در این ساختار پیوندی قرار نمی گیرند. اصولا در آب آکواریوم های مرجانی مقدار فلزات و مواد آلی بسیار بالا تر از آب دریا است، که می تواند باعث افزایش درصد ایجاد پیوند های بین مولکولی در میان مواد آلی شود. از طرف دیگر وجود فلزات وارد نشده در پیوند های بین مولکلولی نیز بسیار مهم است. برای نمونه برای مس وجود ساختار های آزاد یون های مس در آب امکان افزایش غلظت مس کل در آب را فراهم کرده که وجود آن در غلظت های مشخص برای بسیاری از اورگانیسم ها سمی است. وجود همین ساختار ای آزاد از فلزات باعث می شود امکان ساخت پودر های نمک مصنوعی با ساختار های نزدیک تر به آب دریا فراهم شود.

حال سوالی که مطرح می شود این است که توانایی تشکیل این ساختار ها و پیوند های پیچیده بین فلزات و مواد آلی چه استفاده ای برای نگهداری از یک آکواریوم دارد؟ از آنجایی که فلزات می توانند در شکل های بسیار مختلف در آکواریوم وجود داشته باشند، باعث می شود روش های مختلفی برای حذف این مواد از آب وجود داشته باشد. برای مثال فلزاتی مثل مس و نیکل نمی توانند توسط ساختار هایی مثل پروتئین اسکیمر ها به کمک حباب های هوا جذب شده و از آب خارج شوند، اما اگر بتوان آنها را با یک ساختار آلی مناسب پیوند داد امکان جذب آنها توسط حباب های هوا ایجاد شده و توسط پروتئین اسکیمر ها از آب خارج می شوند. مشابه همین فرایند زمانی که برای حذف فلزات توسط کربن فعال، یون های پلیمری و یا رزین استفاده می کنید نیز تکرار می شود. در حقیقت تمامی روش های که برای جذب فلزات از آب مورد استفاده قرار می گیرد بر اساس همین خاصیت شیمیایی قدرتمند برقراری پیوند بین اتمی با مواد دیگر شکل گرفته است. باید توجه داشته باشید که اصولا تمامی ساختار های ترکیبات آلی از یک آکواریوم به آکواریوم دیگر بسیار متفاوت است و به همین دلیل است که در برخی از موارد استفاده از برخی روش ها و مواد شیمیایی به خصوص برای جذب فلزات در تمامی آکواریوم ها به یک شکل و با یک نسبت اتفاق نمی افتد و در برخی موارد لازم است از روش های ترکیبی و یا ساختار های خاص برای رسیدن به هدف استفاده شود.


ترکیبات نیتروژن در آب دریا

ترکیبات آلی و غیر آلی بسیار زیادی از نیتروژن در آب دریا یافت می شود که تمامی آنها مقادیری کمتر از میزان گاز نیتروژن محلول در آب دریا دارند. اصولا ساختار های آلی شامل نیتروژن دارای غلظت های بسیار پایینی هستند به غیر از برخی از ملکول های آمینو اسید و پروتئین.

ساختار های غیر آلی نیتروژن اصولا بیشتر برای آکواریوم داران شناخته شده هستند که اصولا ترکیبات حاضر در چرخه نیتروژن می باشند. ساختار این مواد در آب دریا بسیار متغیر است. در آب طبیعی دریا میزان آمونیاک NH3 در حدود ۰.۰۲ تا ۸ میلی گرم در لیتر، نیتریت -NO2 بین ۰.۰۰۵ تا ۰.۲ میلی گرم در لیتر و نیترات -NO3 در محدوده ۰.۰۶ تا ۳۰ میلی گرم در لیتر متغیر است. این مقادیر با توجه به موقعیت جغرافیایی، عمق و زمان در طول سال تغییر می کند. ترکیبات غیر آلی دیگری از نیتروژن نیز با مقادیر بسیار پایین مانند هیدروکسیل آمین NH2OH، اکسید نیتروژن N2O و هیپونیتریت --N2O2 در آب دریا یافت می شود.

آمونیاک در دو حالت در آب دریا وجود دارد. حالت اصلی آن در قالب یون آمونیوم +NH4، که می تواند ۹۵ درصد کل میزان آمونیاک در آب دریا را در pH ۸.۱ شامل شود. حالت دوم مولکول آزاد آمونیاک NH3 میباشد که تنها ۵ درصد میزان آمونیاک را شامل می شود. این تناسب به شدت به میزان pH بستگی دارد به شکلی که با افزایش میزان pH حالت آزاد می تواند تا حدود ۵۰ درصد در pH حدود ۹.۵ افزایش پیدا کند. این همان دلیلی است که در برخی از کیت های آزمایش به هر دو حالت با توجه به میزان pH اشاره شده است. این دو حالت به صورت دائم چندین بار در ثانیه به یکدیگر تبدیل می شوند.

میزان سمیت آمونیاک برای ماهی ها به مقدار pH بستگی دارد، با توجه به برخی از تحقیقات مشخص شده است که میزان سمیت با کاهش pH می تواند کاهش پیدا کند. در رابطه با این موضوع بحث های زیادی توسط آکواریوم داران صورت گرفته است اما بیشتر آنها تجربه ای مشابه در مواجه با آمونیاک و pH داشته اند.


محلول ها و مکمل های باکتریایی ...


ید در آب دریا

ید یکی از بحث برانگیز ترین موضوعاتی که در بین آکواریوم داران دریایی مطرح می شود که بسیاری از بحث های مطرح شده نیز نادرست می باشد. ید در اقیانوس می تواند به شکل های مختلفی هم در قالب مواد آلی و هم غیر آلی ظاهر شود. تبدیل ید از یک ساختار به ساختار دیگر در آب دریا فرایند های بسیار پیچیده ای دارد که همچنان در بین موضوعاتی است که دانشمندان در حال تحقیق درباره آن هستند. دو یون ید یعنی یدیت -IO3 و یدید -I از مهمترین ترکیبات موجود بوده که مقدار تقریبی مجموع این دو یون در آب دریا در حدود ۰.۰۶ میلی گرم در لیتر می باشد. در آبهای سطحی اصولا خبری از یدیت نیست و در حدود ۰.۰۴ تا ۰.۰۶ میلی گرم در لیتر ید و در حدود ۰.۰۱ تا ۰.۰۲ در حالت یدید دیده می شود.

ترکیبات آلی ید اصولا از به هم پیوستن اتم ید و اتم کربن حاصل می شود مثل متیل یدید CH3I. اصولا ترکیبات آلی ید از نظر اقیانوس شناسان مورد توجه قرار نمی گیرند، اما در برخی از سواحل مشاهده شده است که تا حدود ۴۰ درصد میزان ید را ترکیبات آلی ید تشکیل می دهند.

تمامی این ترکیبات مختلف در آب اقیانوس ها به راحتی قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند، برای مثال برخی از پلانکتون ها می توانند یدید را جذب کرده و به یدیت تبدیل کنند. تحقیقات دیگری نشان می دهد که برخی از باکتری ها در نقاطی از آب دریا که میزان اکسیژن پایین است می توانند ترکیبات مختلف ید را به یکدیگر تبدیل کنند. برخی از جلبک های دریایی نیز این توانایی را دارند تا مقادیری از یدید را به صورت مستقیم مصرف کرده و به یدیت تبدیل کنند. این فرایند ها در حقیقت مشخص کننده این واقعیت است که چرا حضور ید در آب آکواریوم می تواند در فرایند های پایه حیاتی موثر باشد.

موضوع مورد بحث دیگری که در بین آکواریوم داران در رابطه با استفاده از ید وجود دارد این است که آیا بهتر است از ید I2 در حالت مولکولی آن استفاده شود و یا از ترکیبات دیگر ید برای تنظیم ید در آب آکواریوم کمک گرفته شود. لازم به ذکر است زمانی که محلول ید I2 به آب آکواریوم اضافه می شود به سرعت با فرم های دیگر ترکیب شده و به دو یون یدید و یدیت تبدیل می شود.


محلول ها و مکمل های ید ...دستوالعمل اولیه ساخت آب شور مصنوعی

برای کسانی که تمایل زیادی به تهیه آب شور دریا را به صورت دستی دارند یک دستوالعمل اولیه که توسط اقیانوس شناس مطرح فرانک میلرو تهیه شده است را آموزش می دهیم. از این دستور می توانید برای تهیه یک آب شور با شوری ۳۵ ppt که تنها شامل یون های اصلی و پایه در آب دریا هستند استفاده کنید. توجه کنید که این آب شامل هیچ یک از مجموعه عناصر نادر و یا کمیابی که در بخش های قبلی در رابطه با آنها صحبت شده است نمی باشد.

 • کلرید سدیم ۲۳.۹۸ گرم
 • کلرید منیزیم۵.۰۲۹ گرم
 • سولفید سدیم۴.۰۱ گرم
 • کلرید کلسیم۱.۱۴ گرم
 • کلرید پتاسیم۰.۶۹۹ گرم
 • بی کربنات سدیم۰.۱۷۲ گرم
 • برومید پتاسیم۰.۱۰۰ گرم
 • اسید بوریک۰.۰۱۴۳ گرم
 • کلرید استرانسیم۰.۰۱۴۳ گرم
 • فلورید سدیم۰.۰۰۲۹ گرم

تمامی این مواد را با هم ترکیب کرده و تا زمانی که وزن کل ترکیب به ۱ کیلو گرم برسد به آن آب اضافه نمایید.


نمک مخصوص آب شور ...


نتیجه گیری

آب دریا در حقیقت یک سوپ بسیار پیچیده از انواع مختلف مواد آلی و معدنی شیمیایی است. بسیاری از این ترکیبات برای نگهداری از مرجان ها در آکواریوم های مرجانی بسیار مهم است. شروع یادگیری در رابطه با ترکیبات اساسی و نوع واکنش هایی که این مواد با هم می توانند داشته باشند، به شما کمک خواهد کرد تا درک بهتری از شرایط شیمیایی آب آکواریوم خود داشته باشید و بهتر بتوانید پارامتر های آب آکواریوم خود را بررسی و کنترل نمایید. امیدوارم این مقاله توانسته باشد به شما در درک بهتر آب آکواریوم کمک کرده باشد تا بتوانید هر چه بیشتر از آکواریوم خود لذت ببرید.


منابع

در بخش منابع می توانید به تمامی اطلاعات پایه ای که این مقاله بر اساس آنها و با توجه به نیاز های یک آکواریوم دار مرجانی شکل گرفته است به زبان اصلی دسترسی پیدا کنید.

 • i.Variable aging and storage of dissolved organic components in the open ocean. Loh, Ai Ning; Bauer, James E.; Druffel, Ellen R. M. School of Marine Science, College of William and Mary, Gloucester Point, VA, USA. Nature (London, United Kingdom) (2004), 430(7002), 877-881.
 • ii.Biogeochemistry of Marine Dissolved Organic Matter. Hansen, Dennis A.; Carlson, Craig A.; Editors. USA. (2002), 774 pp. Publisher: (Academic Press, San Diego, Calif.).
 • iii.Intercomparison of voltammetric techniques to determine the chemical speciation of dissolved copper in a coastal seawater sample. Bruland, Kenneth W.; Rue, Eden L.; Donat, John R.; Skrabal, Stephen A.; Moffett, James W. Institute of Marine Sciences, University of California at Santa Cruz, Santa Cruz, CA, USA. Analytica Chimica Acta (2000), 405(1-2), 99-113.
 • iv.Chemical speciation of copper and zinc in surface waters of the western Black Sea. Muller, Francois L. L.; Gulin, Sergei B.; Kalvoy, Ashild. Department of Chemistry, University of Bergen, Bergen, Norway. Marine Chemistry (2001), 76(4), 233-251.
 • v.Captive Seawater Fishes. Spotte, Stephen. 1992, 942 pp.

مــــــوارد مـــرتــــبــــــط

کــلــمات کـلیــدی

نظـرات کاربـران

Mehdi Gh (1396/12/05  21:50): 0+

سلام. آیا خود آب در را میتوان در آکواریوم استفاده کنیم ؟

پژمان اسلامی پاسخ داد(1396/12/06  08:56): 0+

با سلام و احترام

شرایط زیادی باید برای این منظور مد نظر قرار بگیرد:

۱- آب دریا برای استفاده در آکواریوم از نواحی نزدیک به تپه های مرجانی طبیعی که کمترین میزان آلودگی را دارند برداشت شده باشد.
۲- قبل از استفاده در آکواریوم حتما به کمک فیلتر های UV و یا ازن تمامی باکتری ها و عوامل بیماری زای احتمالی در آب کشته شوند.
۳- از یک فیلتراسیون فیزیکی خوب حداقل با اندازه ۱۵۰ میکرون برای حذف تمامی آلودگی ها و ذرات فیزیکی استفاده شود.

در بیشتر آکواریوم ها و مزارع پرورش از آب دریا با رعایت شرایط بالا استفاده می شود.

البته بعد از انجام کارهای بیان شده و تنظیم شوری متناسب با ساختار آکواریوم بخصوص برای استفاده در آکواریوم های مرجانی لازم است عناصر اصلی مثل کلسیم، منیزیم و سختی اندازه گیری شده و در صورت نیاز تنظیم شوند.

شاد باشید

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت