پارامترهای ایده‌آل ‌آب در آکواریوم دیسکس

تحقیق و ترجمه: مهندس پژمان اسلامی
برگرفته از وبسایت Discus.com

پارامتر های ایده‌آل آب

در تانک های نگهداری از ماهیان دیسکس


اگر تابحال در گوگل درباره پارامترهای آب در تانک های نگهداری دیسکس جستجو کرده باشید به طور حتم با اطلاعات بسیار متناقض و گیج کننده ای مواجه شده اید. برخی از علاقه مندان ممکن است به خاطر مواجه شدن با همین مسائل از نگهداری این ماهیان زیبا صرف نظر کنند. خوب به طور حتم تمامی ما علاقه مندان، شیمیدان نیستیم پس لازم نیست زیاد نگران پارامتر های آب در آکواریوم خود باشید. یکی از مهمترین پارامترهایی که لازم است به آن توجه کنید دمای آب است. دیسکس ها می توانند به مرور زمان خود را با شرایط بسیار متفاوت پارامترهای آب وفق دهند حتی اگر با مقدار مشخص شده در جداول هماهنگی نداشته باشد. اما دیسکس ها تغییرات پارامترهای آب را دوست ندارند.

در این مقاله سعی شده است پارامترهای ایده‌آل آب برای نگهداری از دیسکس های سالم معرفی شود.

آکواریوم های آب شیرین معمول آکواریوم هایی با آب لب شوری آکواریوم های دیسکس
دما (درجه سانتی گراد) ۲۲ - ۲۸۲۲ - ۲۶۲۷ - ۳۰
pH ۶.۸ - ۷.۵۸.۰ - ۸.۳۵.۰ - ۷.۵
(مقدار پایین برای دیسکس های صید شده از محیط طبیعی)
سختی کل (GH-mg CaCO3) ۶۰ - ۲۰۰بیشتر از ۲۰۰۵۰ - ۱۰۰
سختی کربنات (kH-mg CaCO3) ۵۰ - ۱۰۰بیشتر از ۸۰۲۰ - ۸۰
هدایت الکتریکی (µS/cm) ۵۰۰ - ۸۰۰بیشتر از ۸۰۰کمتر از ۱۸۰ - ۴۸۰
آمونیاک (mg/L) کمتر از ۰.۰۲کمتر از ۰.۰۲
(برای pH بالا آمونیاک باید صفر باشد.)
کمتر از ۰.۰۲
نیتریت (mg/L) کمتر از ۰.۰۲کمتر از ۰.۰۲کمتر از ۰.۰۲
نیترات (mg/L) کمتر از ۴۰کمتر از ۴۰کمتر از ۴۰
اکسیژن (mg/L) ۵ - ۸۵ - ۸۵ - ۸
کلرین (mg/L) کمتر از ۰.۰۰۲کمتر از ۰.۰۰۲کمتر از ۰.۰۰۲

pH

مقدار این پارامتر باید بین ۵.۵ تا ۷ تنظیم شود و در بهترین شرایط بر روی ۶ قرار بگیرد. pH می تواند تا مقدار ۷.۸ نیز در یک آکواریوم دیسکس بالا برود به شرط اینکه به تدریج بالا رفته و برای طولانی مدت و بدون نوسان در آن مقدار قرار بگیرد.


دما

دما می بایست بین ۲۸ تا ۳۱ درجه سانتیکراد تنظیم شود.


سختی آب

در واقع اهمیت زیادی ندارد و لازم نیست زیاد نگران این موضوع باشید.

(توضیح مترجم: البته توجه داشته باشید که این مطالب ترجمه یک مقاله از یک وبسایت آمریکایی است که با توجه به شرایط آب شهری در منطقه مربوطه نوشته شده است.)


تعویض آب

چه زمان و به چه میزان لازم است تعویض آب انجام شود. این موضوع بستگی به شرایط مختلفی دارد و البته انجام تعویض ۱۰۰ درصدی کاملا اشتباه است. حتی اگر مشکلات تامین آب وجود نداشته باشد و هزینه آن برای شما اهمیت نداشته باشد باز هم انجام این کار اشتباه است.

شخصا (نویسنده مقاله) در تانک اصلی خودم ۵۰ درصد آب را به صورت ماهیانه تعویض می کنم و در تانک های تکثیر و پرورش بخش کوچکی از آب را به صورت روزانه تعویض می کنم.

بالا نگه داشتن کیفیت آب کلید موفقیت شما در نگهداری پایدار از دیسکس های سالم است و موضوع بسیار پیچیده ای نیست.