واتر پمپ سینکرا سایلنت واتر پمپ سینکرا سایلنت Syncra SILENT
(SICCE)
SYNCRA 2.0 2,300,000 خرید
SYNCRA 2.5 2,400,000 خرید
SYNCRA 3.5 3,900,000 خرید
SYNCRA 4.0 4,150,000 خرید
SYNCRA 5.0 5,200,000 خرید
پمپ آب DCS پمپ آب DCS DCS Pump
(Jebao-Jecod)
DCS-5000 2,950,000 خرید
DCS-12000 4,550,000 خرید
پمپ آب DC پمپ آب DC DC Pump
(Jebao)
DCT-6000 4,565,000 خرید
DCT-9000 4,972,000 خرید
پمپ گردش آب پمپ گردش آب Multi Recirculation pumps
(SICCE)
2500 2,200,000 خرید
9000e 8,350,000 خرید
16000e 8,850,000 خرید