نقش ویتامین ها و مواد معدنی در سلامت و رشد مرجان ها

برگرفته از وبسایت Pet Education
مترجم: مهندس پژمان اسلامی

نقش ویتامین ها و مواد معدنی در سلامت و رشد مرجان ها

موفقیت شما در نگهداری از مرجان ها و بی مهرگان بستگی به موفقیت شما در شبیه سازی شرایط طبیعی آب در آکواریوم با توجه به شرایط موجود در اطراف تپه های مرجانی دارد. در اقیانوس ها منابع بی پایانی از انواع مواد معدنی حیاتی، غذا و ویتامین ها وجود دارد. در سیستم های آکواریومی با محیط بسته بعضی از این مواد معدنی مهم در طول فرایند رشد مرجان ها و بی مهرگان مصرف می شوند.

افزودنی های مختلفی که برای این منظور در بازار وجود دارد به شما در نگهداشتن میزان این مواد کمک می کند که این مواد معدنی و مغذی نیز برای رشد، سلامت و حفظ رنگ مرجان ها ضروری است. همچنین این مواد مقاومت مرجان ها و بی مهرگان را در برابر تغییرات محیطی افزایش داده و از بروز بیماری های مختلف در آنها جلوگیری می کند.

علاوه بر تلاش جهت کنترل میزان کلسیم و قلیائیت در آکواریوم لازم است برای تامین مواد معدنی مورد نیاز و عناصر نادر نیز مواد لازم به آب آکواریوم اضافه شوند. همیشه در انتخاب این مواد سعی کنید از مواد یک برند مشابه استفاده کرده و دستوالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمایید.

در ادامه جداولی به عنوان یک راهنمایی عمومی برای شناخت بهتر این مواد و استفاده آنها برای انواع مرجان ها و بی مهرگان آورده شده است.

انواع مرجان های سنگی با پلیپ های کوچک و بزرگ و صدف های بزرگ

انواع مرجان های بادبزنی، پلیپ ها، قارچ ها وشقایق ها

سخت پوستان و سایر بی مهرگان متحرک