ویدیو تایم لپس از مراحل رشد مرجان آکورپورا


ویدئو بسیار زیبا که به صورت سریع رشد، رنگ گیری، تشکیل اسکلت و رشد پلیپ ها در یک مرجان سخت پلیپ کوچک شاخه ای را نمایش می دهد.

کــلــمات کـلیــدی

نظـرات کاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت