تایم لپس سفید شدن مرجان های SPS


در این ویدیوی تایم لپس می توانید اتفاقاتی که در فرایند رشد یک مرجان SPS زمانی که با استرس حرارتی مواجه می شود را مشاهده کنید.

کــلــمات کـلیــدی

نظـرات کاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت