تست بور سالیفرت

توضیح کوتاه

عنصر بور در حیات گونه های دریایی بسیار اهمیت دارد. مقادیر پایین آن می تواند رشد مرجان ها و جلبک های مفید درون سیستم های دریایی را کاهش دهد و مقادیر بالای آن می تواند باعث تولید اسید بوریک شده و باعث کشته شدن و از بین رفتن باکتری های مفید در سیستم فیلتراسیون آکواریوم شما شود. مقادیر موجود بور در محیط های طبیعی بین 4.4 تا 4.8 میلی گرم در لیتر است. اندازه گیری مقدار بور در آکواریوم های تپه مرجانی به صورت ماهیانه پیشنهاد می شود. این تست به شما در اندازه گیری مقدار بور با خطایی کمتر از 0.5 میلی گرم در لیتر کمک کرده و به شما امکان تست تا ۲۵ مرتبه را می دهد.

اشتراک مطلب

لیست قیمت

کد توضیحات قیمت (تومان) تخفیف بن دریافتی اطلاع بده
4995 - - - - نا موجود

مـــــشـــخـــصـــات

اطـلاعـات تـکمـیـلـی

راهنمای استفاده

نکات مهم قبل از تست

 • همیشه ۲۴ ساعت بعد از اضافه کردن محلول های مخصوص بور اقدام به تست میزان بور در آب آکواریوم خود نمایید.
 • pH آب آکواریوم برای انجام این تست باید بین ۷.۹ تا ۸.۵ باشد.
 • میزان بور در آب های طبیعی آزاد در حدود ۴.۴ میلی گرم در لیتر است.

اندازه گیری بور

این تست به شما امکان اندازه گیری بور را از حدود ۰.۵ تا ۴۰ میلی گرم در لیتر می دهد. برای اندازه گیری مقادیر بالاتر از ۲۰ ppm باید نصف مقادیر عنوان شده در مراحل دوم و چهارم را استفاده کنید. مقادیر مربوط به بقیه معرف ها باید به صورت یکسان مورد استفاده قرار بگیرد و در مرحله آخر که هر قطره از معرف نشان دهنده ۰.۵ میلی گرم از بور در لیتر است در این حالت هر قطره نشان دهنده ۱ میلی گرم در لیتر بور در آب آکواریوم است.

 • دو ظرف نمونه خالی را در کنار یکدیگر و بر روی یک ضمینه سفید قرار دهید.
 • به کمک سرنگ ۸ میلی لیتر از آب آکواریوم را به ظرف نمونه سمت چپ اضافه کنید.
 • ۸ قطره از معرف بور ۱ و ۱ قطره از معرف بور ۳ را به ظرف نمونه اضافه کرده و برای مدت ۲۰ ثانیه به آرامی تکان دهید. در صورتی که رنگ زرد حاصل شد نشان دهنده و پایین بودن میزان pH بیش از حد لازم برای انجام این تست است و نمی توانید مراحل کار را دنبال کنید.
 • به کمک یک سرنگ تمیز و خالی ۴ میلی لیتر از آب رنگی موجود در ظرف نمونه سمت چپ را به ظرف نمونه سمت راست اضافه کنید. ظرف سمت چپ را به عنوان ظرف شاهد نگهدارید و بقیه تست را بر روی ظرف سمت راست ادامه دهید.
 • یک قاشق مخصوص از پودر معرف بور شماره ۲ را به ظرف نمونه سمت راست اضافه کرده و برای ۲۰ ثانیه به آرامی حرکت دهید.
 • قطره قطره از معرف شماره ۳ بور را به ظرف نمونه سمت راست اضافه کرده و بعد از هر قطره ظرف را به آرامی برای مدت ۱۰ ثانیه تکان دهید. این کار را تا زمانی ادامه دهید که با ریختن آخرین قطره رنگ نمونه موجود در ظرف سمت راست با رنگ نمونه موجود در سمت چپ یکسان شود.
 • هر یک قطره اضافه شده از معرف شماره ۳ بور در مرحله قبلی نشان دهنده 0.5 ppm یا میلی گرم در لیتر از بور در آب آکواریوم شماست.

توجه داشته باشید که بعد از انجام تست درب تمامی معرف ها را به دقت ببندید زیرا بخصوص معرف شماره ۳ می تواند با دی اکسید کربن موجود در هوا واکنش داده و مقادیر غیر واقعی از بور در آب را در آزمایش های بعدی نشان دهد.

باید قبل انجام این آزمایش میزان pH را به دقت اندازه گیری کنید و در صورتی که میزان pH بین ۸.۱ تا ۸.۳ بود مقدار اندازه گیری شده بدون هیچ ضریب تصحیحی قابل قبول است. در صورتی که میزان pH کمتر از ۸.۱ بود لازم است به مقدار ۱۰ درصد از میزان بدست آمده کسر گردد و در صورتی که pH بیش از ۸.۳ بود لازم به مقدار ۱۰ درصد به میزان بدست آمده اضافه شود.

توجه

 • بهتر است بعد از هر تست ظرف نمونه را حداقل ۱۰ مرتبه با آب شهری و یا RO شستشو دهید.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • برای مصرف خوراکی مناسب نمی باشد.

کــلــمات کـلیــدی

نظـرات کاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت