یک غذای متعادل برای مرجان ها

مترجم: مهندس پژمان اسلامی
تویسنده: لئونارد اچ او

یک غذای متعادل برای مرجان ها

شاید شنیده باشید که مدفوع ماهیان بهترین غذا برای مرجان ها در آکواریوم های مرجانی می باشد که تحقیقات دانشمندان هم ثابت کرده است که مواد زائد دفع شده از ماهیان در اطراف تپه های مرجانی به همراه مدفوع ماهیان از منابع اصلی غذایی در مرجان ها و دیگر آبزیان ساکن تپه های مرجانی است. تحقیقات جدید در دانشگاه جرجیا نیز نقش بسیار مهم ماهی ها در تغذیه مرجان ها را ثابت کرده، همچنین به حفظ نسبت ۲۰ به ۱ نیتروژن به فسفر در آب آکواریوم نیز کمک کرده که از نکات بسیار مهم در سلامت و نگهداری از مرجان ها است.

تراکم ماهیان، کلید داشتن یک منبع غذایی مناسب برای مرجان ها

انواع مختلف ماهی ها و نسبت مناسب نیتروژن به فسفر

اکوسیستم های تپه مرجانی از جمله پربارترین و در معرض خطرترین اکوسیستم های حیاتی در دنیا می باشند. یکی از این خطرات در حقیقت ورود آب های آلوده و فاضلاب به این اکوسیستم ها می باشد که می تواند به شدت نسبت مواد مغذی و معدنی را در یک اکوسیستم مرجانی دچار تغییر کند.

از جمله تحقیقات جدیدی که توسط گروه زیست شناسی دریایی دانشگاه جرجیا انجام گرفته، بررسی تعادل مواد غذایی و به خصوص نقش بسیار حیاتی ماهیان در ایجاد این تعادل است. یافته های جدید این دانشمندان می تواند راه را برای تحقیقات جدید در خصوص محافظت از مرجان ها باز نماید.

مناطق حاره ای و نیمه حاره ای که مکان رشد و استقرار تپه های مرجانی هستند به صورت طبیعی دارای میزان بسیار پایینی از منابع غذایی (نیتروژن و فسفر) در آبهای ساحلی خود هستند. که به طور قطع وجود این منابع غذایی برای رشد مرجان ها بسیار ضروری است و از طرف دیگر افزایش آنها می تواند باعث بروز بیماری در مرجان ها و مرگ آنها شود.

در این تحقیقات که به مدت یکسال در دریای کارائیب بر روی تپه های مرجانی و ماهیان ساکن در این اکوسیستم ها صورت گرفته مشخص شده است که جمعیت ماهیان ساکن در تپه های مرجانی نقش مهمی در تغذیه مرجان های آن اکوسیستم و ایجاد تعادل غذایی خاص در آن منطقه بازی می کنند.

همچنین در دانشگاه کالیفرونیا در محیط آزمایشگاهی بر روی ۴ گونه مختلف از مرجان ها تحقیقات مشابهی انجام گرفته که نتایج یکسانی با سیستم های دریایی داشته است.

برای شروع ابتدا اطلاعات مربوط به ماهیان در هر منطقه جمع آوری و ثبت گردید که در نهایت اطلاعات مربوط به ۷۱ میلیون ماهی در ۱۵۸ گونه مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در بین ۱۵۸ گونه مختلف اطلاعات مربوط به ۱۴۴ گونه به صورت کامل بررسی شده و با کمک روش های شبیه سازی سنجش، میزان توانایی هر گونه جهت ذخیره میزان نیتروژن و فسفر و همچنین میزان موادی که هر گونه از بدن خود خارج می کند اندازه گیری شده است. به این ترتیب امکان تخمین بیش از ۹۹ درصد جرم بدن تمامی ماهیان موجود در مناطق مورد بررسی به وجود آمده و از این اطلاعات جهت پیاده سازی یک مدل ریاضی جهت اندازه گیری میزان دخیره سازی و دفع نیتروژن و فسفات توسط ماهیان استفاده شد.

اولین یافته آنها مشخص کرد که جمعیت و نوع ساختار گونه های ساکن در هر تپه مرجانی نقش بسیار مهمی در تولید نیتروژن و فسفر و در نتیجه مواد مغذی لازم برای تشکیل یک دامنه وسیعی از گونه های زیستی در هر منطقه را دارد که در این بین برخی از گونه ها به خصوص گونه هایی با اندازه بزرگ تر نقش بسیار پر رنگ تری در این خصوص بازی می کند.

یک یافته کلیدی نشان داد که اگرچه میزان تولید مواد مغذی در جمعیت های مختلف ماهیان در اطراف تپه های مرجانی با هم متفاوت است اما به طور کلی میزان نیتروژن به فسفر در تمامی این اکوسیستم های مرجانی دارای نسبت ۲۰ به ۱ است که البته این نسبت در جنگل های حرا و قسمت های جلبکی دریا متفاوت می باشد.

حتی نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان تراکم و یا تولید مواد مغذی توسط ماهیان با توجه به میزان نیاز مرجان های در هر اکوسیستم با هم متفاوت است و توسط هر اکوسیستم مشخص شده و به یک تعادل مناسب خواهد رسید.

مطالعات جدید نشان می دهد که بیشترین میزان رشد مرجان ها دقیقا زمانی رخ می دهد که نسبت مواد مغذی در اکوسیستم متناسب باشد و در صورت انحراف از این مقدار مرجان ها به مرور زمان از بین رفته و خواهند مرد.

این یافته ها همچنین می تواند به تعیین قوانین مناسب برای حفاظت از مرجان ها در زمینه کنترل میزان ورود آلودگی ها و صید آبزیان کمک نماید.

با توجه به این تحقیقات مشخص می شد که تغییر میزان نیتروژن به فسفات در اطراف تپه های مرجانی می تواند پیامد های بسیار ناگواری بر روی سلامت مرجان ها و آبزیان مختلف ساکن در یک تپه مرجانی داشته باشد.


مــــــوارد مـــرتــــبــــــط

کــلــمات کـلیــدی

نظـرات کاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت