مشاهده حلزون برهنه آبشش (نودی برانش) فتوسنتز کننده در خلیج فارس

۱۳۹۷/۰۱/۲۰  ۱۹:۲۷
نویسنده: امید علیزاده

مشاهده یک گونه حلزون برهنه آبشش (نودی برانش) فتوسنتز کننده در خلیج فارس در اردیبهشت ماه ۹۶ توسط آقای امید علیزاده

ده گونه ماهی برتر کشف شده در سال ۲۰۱۷

۱۳۹۶/۰۹/۲۷  ۱۹:۲۷
نویسنده: جوی رولت
مترجم: پژمان اسلامی

ده گونه ماهی کشف شده در سال ۲۰۱۷ دریچه ای تازه به کشف بهتر اقیانوس ها و سیاره آبی ما.