پارامتر های ایده آل آب در آکواریوم های دیسکس پارامتر های ایده آل آب در آکواریوم های دیسکس
داشتن شناخت اولیه در خصوص پارامترهای آب در محیط های نگهداری از آبزیان بخصوص آبزیان خاص اهمیت بسیاری داشته و لا... ادامه