تاثیر دما در درمان بیماری سفیدک تاثیر دما در درمان بیماری سفیدک
آيا اخیرا ماهی های شما مریض شده اند؟ آیا ماهی های شما زیاد در آکواریوم دچار بیماری سفیدک می شوند؟ آیا تا بحال ... ادامه